Tag Archives: odlingssystem

Odlingssystem.

Växtföljden som helhet, eftergrödor/fånggrödor, halmförsäljning – vad betyder olika alternativ för ekonomi och bördighet? Olika alternativ kan gås igenom. Energiproduktion (halm eller biogas) är en ny marknad. Faktiskt: man borde inte lättvindigt sälja halm utan att ha kontroll på vad … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment