Tag Archives: nollruta

Nollruta

Nollruta Nov 2016. Det som står nedan är inte fel, men behöver kompletteras. Vi har nu underlag för att utvärdera nollrutan redan på försommaren, och då kan den användas för att direkt bedöma behovet av tilläggsgödsling. Vidare har systemet med … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Kvävegödsling.

Finns något kvar att göra när man har en bra driftsrådgivning?  Det är inte säkert, men kvävet är så viktigt att det är motiverat att se om man kan komma längre. Skördar och proteinhalter tidigare, helst 10 år tillbaka säger … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment