Checklista skördebromsar

Arbeta med påverkbara skördebromsar, en checklista.

Förkortningar: JV= Jordbruksverkets Gödsling och Kalkning, Greppa= Greppa näringen, R=Rådgivningen, FO= FramtidsOdling (www.framtidsodling.se)

  Vad kan göras Resurser
Växtnäring och kalk, markkarta Åtgärda enl rekommendationerP och kalk ev precisionsteknik

Obs K/Mg kvot och mikro

Pilotrutor i diagnossyfte vid problem.

JVGreppa , R

FO

Kvävegödsling Kritiskt bedöma kvävebalansenNollrutor (FO utvärdering med strålängd)

Precisionsteknik

Beakta tidigare skördar o proteinhalt (FO Kväveperspektiv)

Pilotrutor för känselspröt framåt. (FO)

Risk för vårutlakning under rotdjup? Dela i så fall

JV, Greppa, R,  FO
Markstruktur Beakta mullhushållning (se nedan)Minska markpackning

Växtföljd (se nedan)

Timing av bearbetning och körningar (se nedan)

JV, Greppa, R,  FO
Mullhushållning och liv i marken (hör ihop) Skörderester och stallgödsel mm.Ingen eller reducerad bearbetning

Fånggrödor, eftergrödor, helst övervintrande

FO, dels mkt bakgrund, delsOdlingsperspektiv. Greppa vf-modul
Växtföljd Två aspekter: dels typ förfruktsverkan/ sanitet,  dels typ markvård  (FO Odlingsperspektiv)Djuprotade omväxlingsgrödor vid alvförtätning FO, Greppa, JV, R
Timing Timing väsentlig för toppresultat (bearbetning, sådd, bekämpning, skörd).Maskinkapacitet, fältstorlek, fältindelning, kunskap om markbakgrunden mm) FO
Dränering Viktigt överväga behovet.Var ligger ett ev problem? I rören? Eller i markprofilen?  
Bevattning Behov och möjligheter?  
Ogräs och sjukdomar Inventera problem.Växtföljd mm.

Motståndskraftiga sorter och grödor?

R
   

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s